Home > Medewerkers > Opleidingen

Opleidingen

Vriens Groep is erg actief op opleidingsgebied. Ons opleidingsbeleid biedt veel mogelijkheden (zowel collectief als individueel). Zo worden het gehele jaar opleidingen en cursussen op maat georganiseerd. 

Vriens Groep reserveert ieder jaar een vast percentage van de totale loonsom om een collectief opleidingsbudget te creëren. Dit budget is bedoeld om aan de ontwikkelingswensen van de medewerkers tegemoet te komen en om medewerkers breder inzetbaar te houden / maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in een bepaalde cursus, kun je hiervoor een opleidingsaanvraag indienen (dit formulier is te vinden bij downloads). In de meeste gevallen kan Vriens Groep een bijdrage leveren in de opleidingskosten. De mogelijkheden en voorwaarden staan vermeld in het personeelsreglement dat bij indiensttreding wordt verstrekt.