Home > Opdrachtgevers > Payroll

Payroll

Het is ook denkbaar dat een opdrachtgever zelf geschikte kandidaten heeft om in te zetten, maar dat men er niet voor kiest om deze medewerkers zelf (tijdelijk) in dienst te nemen. Vriens Groep biedt in dat geval de medewerkers de mogelijkheid middels de pay-roll constructie op uitzend- of detacheringsbasis in dienst te komen bij Vriens Groep. De medewerkers worden vervolgens bij de opdrachtgever geplaatst. Voor opdrachtgevers biedt dit het voordeel dat het werkgeverschap en daarmee de administratieve en juridische afhandeling worden uitbesteed. Voor medewerkers biedt het voordelen om voor een bureau werkzaam te zijn dat op hun vakgebied gespecialiseerd is, omdat de kans op vervolgopdrachten hier vele malen groter is dan bij een regulier uitzend- of detacheringsbureau.