Home > Opdrachtgevers > Kennismaking

Kennismaking

Vriens Groep staat borg voor kwaliteit en deskundigheid. Vriens Groep heeft een deskundige achterban van ervaren medewerkers. Dit bevordert een goede selectie van geschikte kandidaten. Daarnaast is Vriens Groep voor haar detacheringsmedewerkers, uitzendkrachten en opdrachtgevers een juridische vraagbaak en verzorgen wij regelmatig actualiteitentrainingen.

Vriens Groep streeft naar een maatoplossing voor elk personeelsvraagstuk en zet zich in om vooral tot praktische oplossingen te komen.

Vriens Groep is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen), wat als meerwaarde heeft dat wij kwaliteit en zekerheid bieden. Bovendien bent u ervan verzekerd dat Vriens Groep financieel betrouwbaar is. Tevens is Vriens Groep NEN gecertificeerd (NEN 4400-1) en ingeschreven in het register Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee wordt onder andere bewezen dat de (personeels)administratie op orde is, dat er tijdig voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen worden en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoedt Vriens Groep opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.