Home > Diensten

Diensten

De doelstelling van Vriens Groep is om vraag en aanbod van kwalitatief goed, gespecialiseerd personeel op elkaar af te stemmen. Vriens Groep verzorgt de werving en selectie voor zowel structureel als tijdelijk personeel binnen vrijwel alle vakgebieden bij de overheid. 
Diensten die Vriens Groep onder meer aanbiedt zijn:

  1. Uitzenden van personeel;
  2. Detacheren van projectmedewerkers;
  3. Werving en selectie voor structurele banen (bemiddeling);
  4. Pay-roll: verzorgen van contracten en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden voor uitzend- en detacheringskrachten. Hierbij draagt de opdrachtgever zelf een geschikte kandidaat aan;
  5. Persoonlijke coachingstracjecten;
  6. Arbeidsrechtelijke advisering;
  7. Actualiteiten trainingen.

Vriens Groep heeft door middel van haar grote netwerk aan contacten aangetoond de vraag naar en aanbod van gespecialiseerd personeel goed op elkaar af te kunnen stemmen. Vriens Groep heeft een bestand opgebouwd met gekwalificeerde kandidaten. Tevens beschikken we over de mogelijkheid om mensen bij te scholen op het gebied van algemeen en bijzonder bestuursrecht en daarnaast leiden we medewerkers op voor specifieke functies, zoals juridisch medewerker Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening en Algemeen Juridische Zaken. Hierbij maakt Vriens Groep gebruik van haar eigen zeer ervaren praktijkdocenten.

Vriens Groep is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en past de CAO voor uitzendkrachten toe. Zij biedt voor opdrachtgevers de oplossing voor de flexibele inzet van personeel. De medewerkers hebben een grote kans om door te stromen naar nieuwe projecten, wanneer ze via Vriens Groep werkzaam zijn.