Home > Diensten

Diensten

De doelstelling van Vriens Groep is om vraag en aanbod van kwalitatief goed, gespecialiseerd personeel op elkaar af te stemmen. Vriens Groep verzorgt de werving en selectie voor zowel structureel als tijdelijk personeel. Tevens fungeert Vriens Groep als midden-en backoffice voor SLNXT .
Diensten die Vriens Groep onder meer aanbiedt zijn:

  1. Uitzenden;
  2. Detacheren;
  3. Werving en selectie voor structurele banen (bemiddeling);
  4. Pay-roll: verzorgen van contracten en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden voor uitzend- en detacheringskrachten. Hierbij draagt de opdrachtgever zelf een geschikte kandidaat aan;
  5. Persoonlijke coachingstracjecten;
  6. Arbeidsrechtelijke advisering.

Vriens Groep heeft door middel van haar grote netwerk aan contacten aangetoond de vraag naar en aanbod van gespecialiseerd personeel goed op elkaar af te kunnen stemmen. Vriens Groep heeft een bestand opgebouwd met gekwalificeerde kandidaten.

Sinds oktober 2018 heeft Vriens Groep zich verbonden aan een nieuw project, namelijk SiNTLUCASNXT Jobs. Hiervoor voert zij de midden- en backoffice. SiNTLUCASNXT is een initiatief vanuit SintLucas in Eindhoven en Boxtel, de vakschool voor creatief talent en is ontstaan vanuit de wens om MBO-studenten meer vlieguren te laten maken tijdens hun studie. Zo doen studenten meer ervaring op met échte opdrachten en wordt de aansluiting op het HBO óf instroom op de arbeidsmarkt beter. Vriens Groep zorgt er in dit project voor de match tussen student en organisatie en de verdere administratieve afwikkeling en verloning.

Vriens Groep is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) en past de CAO voor uitzendkrachten toe. Zij biedt voor opdrachtgevers de oplossing voor de flexibele inzet van personeel. De medewerkers hebben een grote kans om door te stromen naar nieuwe projecten, wanneer ze via Vriens Groep werkzaam zijn.